Naboene har klaget, men nå fortsetter arbeidet med spregningen

Muruvik Næringspark skal opparbeides slik at Loe rørprodukter kan starte å bygge nye fabrikk på området.   Foto: Erling Skjervold

Nyheter

Nygård Fjellsprengning har fått forlenget drifta i Muruvik næringspark frem til 1. juni.