Dette sier overvåkningen om gytegroper i Stjørdalselva

Bjørn Borge Skei har sammen med Rune Lilleløkken telt antall gytegroper i Stjørdalselva.   Foto: Gunnar Daniel Fordal

Nyheter

Som et ledd i overvåking av laksebestanden telles det hver høst gytegroper i Stjørdalselva.