Tunnelplan på E6 kan bli skrotet

Forbordfjelltunnelen var planlagt å bli 7,8 kilometer lang. Nå kan den bli delt i to.  Foto: Nye Veier AS

Nyheter

Veiselskapet Nye Veier AS har planlagt en 7,8 kilometer lang tunnel gjennom Forbordsfjellet. Nå kan det i stedet bli to tunneler på den aktuelle strekningen