Private barnehager: – Kan bli kritisk utfall i fremtiden

Hjørdis Thyholt (Medbroen gårdsbarnehage), Åshild Kjebekk (Aglo barnehage sentrum), Betty Grimsmo (Sagatun), Lene Hoff (Aglo barnehage eventyrhuset), Astrid Juberg Vodal (Stjørdal menighetsbarnehage) og Hege Skjei (Bukkspranget gårds-og naturbarnehage) er redde for fremtiden til barnehagene etter regnskap for 2018-2020.   Foto: Guro Storli Aune

Nyheter

I et klagedokument sendt til kommunestyret i januar basert på økonomiplanen 2018-2020, stiller de private barnehagene i Stjørdal spørsmål til for lav prosent i driftstilskudd. Regnskap, vikarbruk og bemanningsnorm er noe av det de mener ikke stemmer.