Slik vil de bygge ut deler av Saltøya

Jon Uthus i Næringsforeningen i Værnbesregionen, Anna Ceselie Brustad Moe i NHO Trøndelag og Børge Beisvåg i Næringsforeningen i Trondheimsregionen på Langsteinterminalen med Saltøya i bakgrunnen.  Foto: Jan Erik Sundøy

Nyheter

NHO, Næringsforeningen i Trondheimsregionen og Næringsforeningen i Værnesregionen, ønsker at man utreder muligheten til å ta i bruk Saltøya som et industriområde.