Har de mest fornøyde kundene i landet

Fra venstre: Benn Båtvik, Frode Christian Holm, Kjellrun Båtvik Haagensli, Anders Teigen, Rolf Arne Kristoffersen, Casper Arntzen Benn, Frode og Kjellrun representerer Norgeshus som kjede, mens; Anders, Rolf og Casper representerer Norgeshus Stjørdal Tømrerservice AS.  Foto: Privat

Nyheter

– En enorm tillitserklæring og et enormt ansvar, sier daglig leder Anders teigen.