Får refs fra fylkesmannen:

Misfornøyd med oppfølgingen av lovbrudd

Fylkesmanenn gjennomførte tilsyn og påviste lovbrudd ved Halsen sykeheim for et år siden. Ennå er ikke tilsynsmyndigheten fornøyd.  Foto: Jan Erik Sundøy

Nyheter

Fylkesmannen er fortsatt ikke fornøyd med måten Stjørdal kommune følger opp lovbruddene ved Halsen sykeheim.