Etter 40 år med egen kjøreskole er det én episode Tormod ikke glemmer: - Eleven satt og duppet

Eva Brustad Dalland og Tormod Salberg startet trafikkskole i felles lokale i 1980. 

Nyheter

Når dashbordet er skolepult handler leksa om å overleve. På flere måter handler trafikkskole om selve livet.