«Nå er det opp til politikerne å stoppe denne galskapen en gang for alle»

Trond Kvendbø Svingen har sett seg lei av at strandsonen stadig må vike.  Foto: Anders Fossum

Nyheter

Det må da en gang ta slutt på denne voldtekten som stadig foregår i strandsonen rundt omkring.

Det forundrer og forargrer meg til de grader, å se hvordan planleggere og utbyggere stadig trenger seg på den sårbare og verdifulle strandsonen for profittens skyld, ikke minst her i Vika.

Nå er det sentrums flotteste område Moan med Stasjonsfjæra , som risikerer å bli ødelagt for all fremtid.

Mens det er et vitenskapelig faktum at havnivået stiger, noe vi ikke minst har fått merke denne vinteren, planlegges det stadige utbygginger i strandsonen.Vi har til og med sett forslag om oppfylling og boligbygging ut i sjøen ved Smiskaret. Tror de ikke på høyere havnivå og stadig stormflo i årene som kommer?

Bare tanken om at det fantastiske friluftsområdet på Moan tenkes rasert for boligbebygging, gir frysninger både her og der.

Riktignok sto det i lang tid to bunkere fra krigens dager på området, men det er ikke til å fatte at noen i fullt alvor i dag, ser for seg å bygge noe som visuelt vil ligne et fortifikatorisk festningsanlegg, på dette helt fantastiske grøntarealet med sine unike bruksmuligheter.

De aller fleste innbyggerne i Vika ønsker å bevare og utvikle Moan som den perlen det er, for nåværende og kommende generasjoner.

Et helt spesielt område med en fantastisk badestrand. Hvem kan skilte med noe så unikt midt i et kommunesenter?

All bygging i sentrum må seivsagt foregå på motsatt side av fylkesvegen, noe som sansynligvis ville ha skjedd for lengst, dersom ganglige sentrumsplaner hadde vært utabeidet for mange år siden.

Selv er jeg så «voksen» at jeg husker den herlige «Sandfjæra» vi stadig benyttet sommers tid der den lå, før «bruket» flyttet over dagens fylkesveg, og før oppmudringen av det området «Sjøsiden» ligger på i dag.

Alle (untatt utbyggerne) forstår jo at den unike og siste sandstranda vi har her i Vika, blir enormt forringet og vil totalt miste sin egenart og trivsel om utbyggerne får det som de vil.Det skulle da bare mangle at området ikke blir sikret for fremtiden.

Det tilhører rett og slett allmenheten - ikke profitørene!

Dessverre virker det som om de folkevalgte ikke en gang vil lytte til det overveldende flertall av innbyggere som evner å se fremover, og ser hvilke verdier som nå står på spill.

Nå er det opp til politikerne å stoppe denne galskapen en gang for alle.

I motsatt fall vil dette bli stående som en av de største skampletter i kommunens historie i overskuelig fremtid.

Sjansen er der nå, og den kommer aldri tilbake!

Av Trond Kvendbø Svingen