«Det er bittert for oss som har vokst opp i Hommelvik at stasjonsfjæra blir bygd ned av boligblokker»

Einar Lier mener at stasjonsfjæra i Hommelvik bør sikres som friluftsområde.  Foto: Anders Fossum

Nyheter

Det er bittert for oss som har vokst opp i Hommelvik at Stasjonsfjæra blir bygd ned av boligblokker. Dette er et hån mot alle som har bodd et langt liv i Hommelvik og bidrat til å holde liv i tettstedet.

Våre politikere har lenge prøvd å legge ned Hommelvik sentrum. Først ble det som skapte liv i sentrum revet. Så gav politikerne tillatelse til at Malvik Senter kunne bygges som førte til at butikker fra Hommelvik flyttet inn i senteret og gikk konkurs. I denne perioden har senteret bidratt til at Hommelvik sentrum har tørket ut, og nå er også senteret på vei til å bukke under.Politikerne har heller ikke klart å fornye sentrum, men Sjøsiden har det vært vilje til å bygge ut med firkantede blokker på 5 etasjer som ligner på ei conteinerhavn når en kommer fra sjøen. Butikker flytter ut av sentrum og det som skulle bli et levende sentrumer er snart totalt avviklet med god hjelp av politikerne våre.

Det neste dolkestikket blir når den planlagte utbyggingen av blokker på det grønne området mellom stasjonen og badestranda. (Stasjonsfjæra). Dette kunne ha blitt en aktivitetspark med en flott badestrand som vi hommelvikinger kunne virkelig ha vært stolt av. Istedet er det utbyggerne på Sjøsiden som kynisk skal tjene penger på innbyggernes bekostning. Rom Eiendom (jernbaneverket) som eide stasjosfjæra og skulle bygge ut stasjonsfjæra, trakk seg og droppet utbyggingen grunnet at motstanden var så stor og spesielt fra ungdommen. Som jeg forstår var det politikerne i Malvik som kjøpte eiendommen ganske rimelig av Rom Eiendom for så å selge den videre for den samme prisen til Sjøsiden.La oss hommelvikinger få beholde dette området for rekrasjon og for folkehelsa sin del. Det er massevis av tomter i Hommelvik, det trengs ikke å bygges i 100 meter-sonen i fjæra vorres. Dette er vandalisme av en indrefile’t og regelrett et overgrep av Hommelviks innbyggere.

Einar Lier,

Hommelvik