Flere har snudd etter råd fra politiet: Slik har grensekontrollene gått så langt

Både politiet og Heimevernet står ved E14 i Teveldalen.  Foto: Politiet

Nyheter

Det er besluttet midlertidig personkontroll på indre Schengen-grense i 10 dager fra og med mandag 16. mars. Målet er å begrense smittespredning fra personer som ankommer Norge fra utlandet.