Konflikt igjen: Diskuterer å si opp rådmannen

Rådmann Ole Henrik Fjørstad står i fare for å miste jobben.   Foto: Ivar Værnesbranden

Nyheter

Meråker kommunestyre er innkalt til ekstraordinært møte mandag kveld. Ingen vil kommentere saken ut over det som står i innkallingen.