Nå kommer det bredbånd også til denne bygda

Rolf Charles Berg og Roar Brekken ser fram til at hele Skatval får bredbånd.  Foto: Jan Erik Sundøy

Nyheter

Kommunedirektøren i Stjørdal anbefaler politikerne å åpne kommunens disposisjonsfond og støtte utbygging av bredbånd i kretsene Røkke og Fløan, og området øst for E6 på Skatval.