Museumsvennene setter ny dugnadsrekord

Første rekke fra venstre: Ivar Forbord, Torbjørn Wiggen, Aud Lyngstad, Berit H. Forbord, Gunnar Rikardsen, Oddgeir Røddesnes, Ragnar Næss, Erling Strand, Arne Thingstad, Jorulf Holiløkk, Jon Gressetvold, Asbjørn Bakken, Viggo Lorvik og Petter Idar Grønnås. Bak fra venstre: Bjørn Sakshaug, Rolf Skjervold, Kurt Städeli, Arne Moksnes, Olav Bakken, Helge Storaa, Gudbjørn Øfsti, Olaf Aarre, John Sakshaug, Iver Johannessen, Knut Nyberg, Bjørn Ove Bjørningsstad, Arne Røvik og Øyvind Heimstad.  Foto: Unni Raaen Nysæther, Stjørdal Museum

Nyheter

I løpet av 2019 ble det bokført 3.387 dugnadstimer i venneforeningen. Det viser dugnadsrapporten som forleden ble lagt fram på årsmøtet til Stjørdal Museums venner.

Her ble Olav Bakken gjenvalgt som leder av venneforeningen. Ragnar Ness ble gjenvalgt som nestleder. Aud Lyngstad ble valgt som ny styremedlem.


Styremedlemmene Ingrid Nøstvik og Jon Gressetvold var ikke på valg ved dette årsmøtet.

Saken fortsetter under bildet.

Rolf Skjervold, Gudbjørn Øfsti og John Sakshaug jobber dugnad med gjenstander i museets magasin.  Foto: Unni Raaen Nysæther, Stjørdal Museum

 

Jon Jullum, Øyvind Heimstad og Knut Stokke ble valgt som varamedlemmer til styret.

Stjørdal Museums venner har som formål å støtte opp om museet. Dette gjør museumsvennene i stor grad ved å yte en betydelig frivillig innsats.


 

De 3.387 dugnadstimene som ble registrert i fjor, er nærmere 800 flere timer enn året før. Økninga i dugnadstimetallet skyldes et særs godt oppmøte på dugnadsdagene. Mellom 20 og 30 deltakere har møtt på hver dugnad.

Dugnadsarbeidet fordelte seg på tre hovedområder: Hæsjgata: 503 timer, Parken 1.080 timer og Magasin 1.804 timer.

Dugnadsarbeidet som museumsvennene utfører, representerer en betydelig verdi for museet på Værnes.