Legger frem tiltakspakke på 30 millioner

Rådmann i Malvik, Carl-Jakob Midttun.  Foto: Lars Sørnes (arkiv)

Nyheter

Rådmann Carl-Jakob Midttun i Malvik kommune fremmer forslag om en lokal tiltakspakke på 30 millioner kroner som følge av koronautbruddet.

Fredag er det ventet at regjeringen vil presentere nasjonale tiltak for et kriserammet næringsliv som nå sliter med konsekvensene av koronakrisen.

Politisk behandling

Både Næringsforeningen i Trondheimsregionen og NHO har utfordret kommunene til å ta grep for å sikre aktivitet og arbeidsplasser rundt om i landet.Denne utfordringen svarer nå rådmannen i Malvik på. 

– Den kommunale verktøykassen er selvsagt nokså begrenset i forhold til de enorme konsekvensene denne nasjonale krisen har. Så de virkelig store pengene til små og mellomstore bedrifter som nå må holde dørene stengt, må staten komme med. Men også vi i kommunene må gjøre det vi kan innenfor vårt mandat og ansvarsområde, slik at både næringsliv og innbyggere kommer seg gjennom krisen på best mulig måte, sier rådmann Carl-Jakob Midttun i en pressemelding.

Torsdag presenterte han en liste på 10 punkter med lokale tiltak som beløper seg til anslagsvis 30 millioner kroner.

Rådmannen vil fremme forslagene til politisk behandling allerede i april.

– Jobbet hardt

Her er alle tiltakene i forslaget til rådmannen:

  • Halvere vanngebyret i 2. termin.
  • Halvere avløpsgebyret i 2. termin.
  • Framskynde årets vedlikehold av kommunale bygg.
  • Framskynde vedlikehold fra 2021 til 2020.
  • Bruke budsjettert overskudd til tiltak (tilskudd og aktiviteter) det ikke er mulig å lånefinansiere.
  • Forsere investeringsprosjekter.
  • Ingen faktura for egenbetaling av SFO og barnehage i april.
  • Betale eksterne fakturaer fra næringslivet omgående fremfor på forfallsdato.
  • Tilby betalingsutsettelse for eiendomsskatt for 1. termin til alle med økonomiske utfordringer.
  • Sørge for at igangsatte planprosesser og andre saker ikke bremses opp, men holde hjulene i gang. Herunder også ny reguleringsplan for E6.

– Vi har jobbet hardt med å få på plass denne lista og lagt vekt på å finne tiltak som vil lette den økonomiske belastningen for kommunens næringsliv og innbyggere. Samtidig er det en svært viktig balansegang å finne tiltak som gir god effekt, men som samtidig ikke fører til varig svekkelse av kommunens økonomiske bæreevne og likviditet, sier Midttun.  

– Derfor er det grunnleggende nå at staten tar ansvar og kompenserer kommunene for de ekstraordinære utgiftene og inntektstapet denne krisen utløser, legger han til.Nye E6

Malvik kommune har siden starten på den nasjonale krisen lagt stor vekt på å holde hjulene i gang og opprettholde tjenesteproduksjonen i størst mulig grad. 

– Det innebærer blant annet at alle saksbehandlere jobber fra hjemmekontor og benytter digitale løsninger for dialog og samhandling med hverandre og omverdenen. Vi har ingen intensjon om å bremse fremdrift for de plansaker som er under produksjon. Når det gjelder reguleringsplanen for ny E6 spesielt, har Malvik kommune hatt høy prioritet for denne siden lenge før koronakrisen nådde Norge. Det fortsetter vi med, fastslår rådmannen.