Nå er det færre arbeidsledige i Trøndelag

Drøyt 14.000 personer er registrert arbeidsledig i fylket akkurat nå.  Foto: Anders Fossum

Nyheter

Ved slutten av forrige uke var det registrert totalt 14.285 arbeidsledige i Trøndelag fylke. Det er 1.606 færre enn ved forrige måling som ble utført den 12. mai.

Alle de arbeidsledige tilsvarer 5,8 prosent av arbeidsstyrken i fylket, og av de er 42,9 prosent kvinner, og 57,1 prosent menn.


 

Nedgang nasjonalt

På landsbasis i samme periode var det registrert 198.587 arbeidsledige, en nedgang på 19.467 fra forrige måling. Alle de arbeidsledige tilsvarer 7,1 prosent av arbeidsstyrken i Norge. Her ligger altså Trøndelag fylke lavere enn landsgjennomsnittet.

Av alle de nyregistrerte arbeidsledige i Norge fra forrige uke, oppga 3.721 at de er eller kommer til å bli permitterte.1.041 sier de har mistet jobben, eller at de kommer til å gjøre det.


 

På tiltak

I tillegg til de helt arbeidsledige er det i Trøndelag registrert 13.258 delvis arbeidsledige, og 893 arbeidssøkere på tiltak.At en arbeidssøker er på tiltak vil si at de deltar på et av Navs tiltaksprogrammer for å komme seg tilbake i jobb.