Kommunedirektøren: – En veldig krevende oppgave

Konstituert kommunedirektør Tore Rømo i Stjørdal kommune.  Foto: Jan Erik Sundøy

Nyheter

Alle etater i Stjørdal kommune er i gang med å utarbeide tiltakslister for innsparinger.