Arbeidsledigheten har gått kraftig ned i løpet av to måneder

Det er stor nedgang i arbeidsledigheten i løpet av de siste månedene.   Foto: Jan Erik Sundøy

Nyheter

Fra mars til mai var det en nedgang på arbeidsledige fra 2.029 til 1.351, i Stjørdal, Meråker og Malvik.

I Stjørdal kommune er det registrert 631 flere arbeidsledige enn det var i samme måned i fjor. Totalt er det 853 registrerte arbeidsledige i kommunen.


 

Høyere snitt

Det er 284 prosent mer enn året før, og totalen utgjør 6.9 prosent av arbeidsstyrken i kommunen. I Trøndelag fylke er gjennomsnittsprosenten 0,7 høyere.

I Meråker kommune er det registrert 68 flere arbeidsledige enn det var i samme måned i fjor. Det er registrert totalt 93 arbeidsledige hos Nav i kommunen.
Det er 272 prosent mer enn året før, og totalen tilsvarer 8.0 prosent av arbeidsstyrken i kommunen. Det er 0,4 prosentpoeng mer enn gjennomsnittet i Trøndelag fylke. Målt opp mot arbeidsstyrke, er altså Meråker den kommunen med størst arbeidsledighet i Trøndelag fylke.


 

405 i Malvik

I Malvik kommune er det registrert 272 flere arbeidsledige enn det var i samme måned i fjor. Det er registrert totalt 405 arbeidsledige hos Nav i kommunen.
Det er 205 prosent mer enn året før, og totalen tilsvarer 5.4 prosent av arbeidsstyrken i kommunen. Det er 2,2 prosentpoeng lavere enn gjennomsnittet i Trøndelag fylke.

Her er det minst ledige

Kommunen med lavest arbeidsledighet i Trøndelag er Høylandet, hvor 1.6 prosent av arbeidsstyrken i kommunen er arbeidsledige. I Trøndelag er det totalt 12.998 arbeidsledige, som er 8.763 flere personer enn ved samme måned i fjor. 7,6 prosent av arbeidsstyrken i fylket er arbeidsledige, og det er 1,8 prosentpoeng mindre enn gjennomsnittet i landet som ligger på 9.3 prosent. 42,7 prosent av de helt ledige er kvinner, og 57,3 er menn.


 

Det er registrert 181469 arbeidsledige i hele landet. 43,2 prosent av de er kvinner og 56,8 prosent er menn. 19 år og under er aldersgruppen i landet med lavest arbeidsledighet på 4.663 personer. I aldersgruppen 30-39 år finner vi flest, med 50.644 personer.
18.008 av de arbeidsledige sier de har vært det i under fire uker, som er et dårligere resultat enn året før, med en økning på 9.091 personer.