– Vi ønsker oss en bedre dialog med kommune og politikere

Styret i det nystartede lokallaget for de private barnehagene. Fra venstre: Solveig Elverum Nygård, Hjørdis Thyholt, Astrid Juberg Vordal, Mona Skjervold og Hege Skjei.  Foto: privat

Nyheter

De private barnehagene i Stjørdal har startet eget lokallag for å bedre dialogen med Stjørdal kommune.

Det er Stjørdal kommune som har ansvaret for lokale retningslinjer for tildeling og beregning av tilskudd til de ulike barnehagene, også de private. Her har de private barnehagene i kommunen følt at dialogen med kommunen ikke har vært god nok, og nå har alle de private aktørene samlet seg i et lokallag under Private barnehagers landsforbund (PBL).15 private barnehager er medlem i PBL Stjørdal, alle er medlemsbarnehager i PBL.

Ønsker bedre dialog

Styret i det nye lokallaget ønkser nå å få til et bedre samarbeid med kommunen.

– Målet vårt er å få til en enda bedre dialog og samarbeid med Stjørdal kommune og lokalpolitikerne, slik at vi kan jobbe sammen for å gi de private barnehagene forutsigbar drift og alle barn i kommunen et best mulig barnehagetilbud, sier nyvalgt leder, Mona Skjervold i en pressemelding.

Lokallaget skal være PBL-barnehagenes representant og ønsker å være tilgjengelig både for barnehagene, politikerne og administrasjonen i kommunen.

Saker som engasjerer

Blant sakene som engasjerer PBL Stjørdal mest er beregning av tilskudd, lokale retningslinjer for tildeling av tilskudd og generelle utfordringer de møter, blant annet når det blir overskudd på barnehageplasser.– En sak som engasjerer spesielt i de private barnehagene er den krevende økonomiske situasjonen i forbindelse med innføring av ny bemanningsnorm, som i mange kommuner ikke er finansiert. Dette gjør at flere private barnehager budsjetterer med kraftige minustall i 2020. På sikt vil dette kunne føre til nedleggelser av barnehager, fortsetter Skjervold.

Det nye styret består av følgende:

  • Mona Skjervold, leder
  • Astrid Juberg Vordal, nestleder
  • Hege Skjei, sekretær
  • Hjørdis Tyholdt, medlem
  • Solveig Elverum Nygård, varamedlem