– Dette er starten på å legge ned utkantene

Leif Karsten Haugen og Solfrid Bergstrøm på Teveldalen reagerer på forslaget om å overføre ansvaret for kommunale veier til private. – Blir dette vedtatt, er det starten på å legge ned utkantene, mener Solfrid Bergstrøm.  Foto: Ivar Værnesbranden

Nyheter

– Blir dette vedtatt, er det starten på å legge ned utkantene. I så fall er det i tråd med politikken vi ser at man fører på høyere hold.