Delte ut en rekke forelegg for mobilbruk i bil

Nyheter

Flere bilister må punge ut etter at politiet i Værnesregionen gjennomførte atferdskontroller på ulike steder i Stjørdal tirsdag.


 

Fokus var bruk av håndholdt mobil i bil, og til sammen 17 bilførere ble ilagt hvert sitt forenklede forelegg.

– Det er altfor mange og naturligvis ikke bra. Men vi ser at mange bruker telefonen når de kjører bil. Dette er en kontrollform vi kommer til å fortsette med, sier politioverbetjent Arne Henrik Ulvin ved Stjørdal lensmannskontor.

 

Kontrollene ble avholdt på dagtid og avsluttet klokka 15.30 tirsdag.