Nav har utbetalt 8,5 milliarder i dagpenger under koronakrisen

Nav har betalt ut store beløp i dagpenger.   Foto: Anders Fossum

Nyheter

Siden de mest omfattende koronatiltakene ble iverksatt i Norge, har Nav behandlet 182.200 søknader om dagpenger og utbetalt 5,1 milliarder kroner.

I tillegg har 175.200 personer fått utbetalt til sammen 3,4 milliarder kroner i forskudd på dagpenger.

De siste fire ukene har Nav behandlet 20.000 søknader om dagpenger i uken. Det er en kraftig økning fra starten av året da tilsvarende tall var på om lag 3.800 søknader i uken.