Nå starter elektrifiseringen av Trønderbanen. Prislapp: 5,5 milliarder kroner

Meråkerbanen skal rustes opp for cirka 200 millioner kroner.   Foto: Ivar Værnesbranden

Nyheter

De neste fem årene skal det investeres 5,5 milliarder kroner i jernbane i Trøndelag.

Åtte prosjekter toppes med to milliarder kroner til elektrifisering av strekningene Trondheim-Stjørdal og Meråkerbanen fra Hell til riksgrensen, skriver Bane Nor i en pressemelding.

Et kraftig løft

Tilsvarende beløp investeres i 14 nye persontog med dobbel passasjerkapasitet og høy komfort.

– Vi er glade for at vi nå kan starte elektrifiseringen av strekningene Trondheim-Stjørdal og Meråkerbanen til glede for de reisende, godsoperatørene og alle i Trøndelag. I tillegg vil vi med 14 nye, topp moderne persontog doble kapasiteten og øke komforten for de reisende. Med en total jernbaneinvestering på 5,5 milliarder kroner over de neste fem år tar vi et kraftig løft for midt-norsk samferdsel, og for en mer klimavennlig person- og godstransport i Trøndelag, sier prosjektdirektør Jon Brede Dukan i Bane NOR.

Dette er prosjektene:

Bortsett fra de nye persontogene, som eies av Norske Tog AS, er dette Bane NORs prosjekter. De fleste er i oppstartfase, noen er godt i gang med bygging, mens andre har byggestart rett rundt hjørnet. Ett sluttføres allerede til sommeren.

  • Delelektrifisering av Trønder- og Meråkerbanen til 2 millarder kroner. Oppstart bygging: Januar 2021. Ferdigstilling: Desember 2024
  • 14 nye og topp moderne Flirt bimodale persontog, investering cirka 2 milliarder kroner. To togsett leveres i april 2021, deretter leveres to månedlig til alle 14 er på plass.
  • Opprusting og fornyelse av Meråkerbanen, en investering på cirka 200 millioner kroner.
  • Hensetting-/parkeringsplasser for nye tog på Støren og i Steinkjer, investering på cirka 540 millioner kroner
  • Nødvendige plattformtiltak for å kunne ta i bruk nye tog, investering 173 millioner kroner.
  • Nytt jernbaneverksted for nye Flirt-tog på Støren, investering 350-450 millioner kroner (investering avhengig blant annet av størrelse på anleggene)

  • Ler kryssingsspor, investering 240 millioner kroner (Viktig brikke i strategi om mer gods på bane)

  • Digital kommunikasjon langs sporet (Internet protocol), investering 20 millioner kroner, langs Trønderbanen (I dag foregår kommunikasjonen hovedsakelig analogt).