Vil bygge hotell her - med uteservering mot fjorden

På denne parkeringa vil det våren 2021 mest sannsynlig stå et ferdigbygget hotell om disse karene får det som de vil. Fra høyre; Lasse Finsås, Øyvind B. Frisak, Matthias B. Tanski, Petter Jakob Salberg og Rolf Charles Berg.  Foto: Kenneth Haagensen Husby

Nyheter

Og hotellet kan bli påbegynt allerede til høsten om alt går etter planen.