– Rektorer tvinges til å bryte loven

Rektor Oddbvar Nergård ved Hegra skole.  Foto: Bjørn Fuldseth

Nyheter

­Hegra skole vil mangle mer enn 3 lærerstillinger neste skoleår.