– Dette oppdraget har stor betydning for selskapet vårt

E6-trafikken er nå lagt om til en midlertidig omkjøringsvei i Langstein. Dette er for å klargjøre oppstart av anleggsarbeidet ved årsskiftet.   Foto: Nye Veier

Nyheter

Stjørdalsfirmaet Tverås Maskin og Transport AS utfører jobben med det forberedende arbeidet i Langstein i forkant av utbyggingen av E6 Kvithammar-Åsen. Dette er et oppdrag som har stor betydning for selskapet.