Ferdigvasket salat er trolig kilde til utbrudd av mage-tarmbakterie

Folkehelseinstituttet har oppdaget økt forekomst av mage-tarmbakterien Yersinia enterocolitica O3. Det er igangsatt utbruddsetterforskning i samarbeid med aktuelle kommuneoverleger, Veterinærinstituttet og Mattilsynet.  Foto: Folkehelseinstituttet

Nyheter

Smittekilden til det nasjonale utbruddet av mage-tarmbakterien Yersinia er trolig et ferdigvasket salatprodukt som inneholder babyspinat eller spinat.

Utbruddet anses nå som over, opplyser Folkehelseinstituttet (FHI) tirsdag.

Økt forekomst

I midten av mai ble det kjent at FHI hadde startet utbruddsetterforskning etter økt forekomst av mage-tarmbakterien Yersinia enterocolitica. Totalt ble det bekreftet 23 tilfeller, de fleste i Agder (5 tilfeller), Oslo (5) og Rogaland (5).

Ifølge Folkehelseinstituttet opplyste 22 av de 23 å ha spist et ferdigvasket spinatprodukt uken forut for sykdom. For ett tilfelle var det ikke mulig å gjennomføre intervju.

– Ut fra det, har vi funnet at ferdigvasket babyspinat og spinat peker seg ut som sannsynlig smittekilde, men det har så langt ikke latt seg bekrefte gjennom mikrobiologiske funn i produktet, sier lege Hilde Marie Lund ved Folkehelseinstituttet.

Kort holdbarhet

Ferdigvasket salat har kort holdbarhet og det kontaminerte produktet skal derfor ikke lenger være på markedet. Det mistenkte produktet er sannsynligvis produsert i utlandet da det meste av spinaten solgt i april/mai er importert.

De vanligste symptomene på Yersinia enterocolitica er diaré, feber og magesmerter, som normalt varer én til tre uker.