Her vil Nye Veier begynne arbeidet

Nye Veier ønsker å komme i gang med byggerabeidene på Hell i august. Det nye tunnelinnslaget skal bygges ved siden av dagens tunnelløp i Helltunnelen til høyre på bildet.  Foto: Jan Erik Sundøy

Nyheter

Prosjektdirektør Johan Arnt Vatnan og hans kolleger i Nye Veier jobber for anleggstart på Helltunnelen i august.