Gir ikke opp drømmen om å starte skole

Rektor Hilde Elinor Ølstørn ved Flora Montesorriskole jobber hardt med å finne ansatte som har den kompetansen som kreves for at skolen skal kunne starte allerede i høst.  Foto: Frank Skaufel

Nyheter

I forrige uke fikk Flora Montesorriskole SA avslag på søknaden om å få drive skole i Flora det kommende skoleåret fra Utdanningsdirektoratet (Udir). Begrunnelsen var at skolen ikke hadde den kompetanse blant de ansatte som kreves for å kunne drive skole på 1. - 4. trinn. Også for undervisning på 5. - 7. trinn var det mangler i kompetansen som kreves av Udir. Det gjelder i første omgang studiepoeng innen fagene norsk, engelsk og matematikk.