Slik er arbeidsledigheten i Stjørdal, Malvik og Meråker

Det er nedgang i arbeidsledigheten, men fremdeles flere uten jobb enn på samme tid i fjor.   Foto: Vidar Ruud, ANB

Nyheter

I juli ble det registrert en nedgang på arbeidsledige fra 1.351 til 1.068 i Stjørdal, Meråker og Malvik.

I Stjørdal kommune er arbeidsledigheten høyere enn den var ved samme periode i fjor, med 464 flere arbeidsledige. Totalt er det 668 registrerte arbeidsledige i kommunen. Det er 227 prosent mer enn året før, og totalen utgjør 5.4 prosent av arbeidsstyrken i kommunen. Det er 0,1 prosentpoeng lavere enn gjennomsnittet i Trøndelag fylke.


 

Høyest i fylket

I Meråker kommune er det registrert 42 flere arbeidsledige enn det var i samme måned i fjor med totalt 66 arbeidsledige. Det er en økning på 175 prosent fra i fjor, og totalen utgjør 5.7 prosent av arbeidsstyrken i kommunen. Det er 0,2 prosentpoeng over fylkesgjennomsnittet. Meråker er da den kommunen i Trøndelag som har høyest arbeidsledighet, om man måler opp mot prosentandel av arbeidsstyrken.


 

Under snittet i Malvik

I Malvik kommune er arbeidsledigheten høyere enn den var ved samme periode i fjor med 204 flere arbeidsledige. Det er registrert totalt 334 arbeidsledige hos Nav i kommunen.
Det er 157 prosent mer enn året før, og totalen tilsvarer 4.5 prosent av arbeidsstyrken i kommunen. Det er 1,0 prosentpoeng under fylkesgjennomsnittet.


 

9423 ledige i Trøndelag

Det er 9.423 arbeidsledige i Trøndelag, som er 5.073 flere personer enn ved samme måned i fjor. Totalen tilsvarer 5,5 prosent av arbeidsstyrken i fylket, som er 1,5 prosentpoeng mindre enn gjennomsnittet i landet som ligger på 6.95 prosent. Av alle de arbeidsledige i fylket er 43 prosent kvinner, og 57 menn.

135.988 ledige i Norge

På landsbasis er det registrert 135.988 arbeidsledige. Av de er 43,3 prosent kvinner og 56,7 prosent menn.
I landet er det aldersgruppen 19 år og under som har færrest registrerte arbeidsledige med 3.380 personer. Flest arbeidsledige finner vi i aldersgruppen 30-39 år, med 38.809 personer.

13.596 personer sier de har vært arbeidsledige i mindre enn fire uker, som er 3.847 flere enn ved samme periode i fjor.