Mechaque (6) er født med hjerneskade. Foreldrene vet ikke hva de skulle gjort uten det nye tilbudet

Spesialsykepleier Anne Berit Hegseth er del av temaet ved STOLT. Her med Mechaque Litlehamar Mukupa (6).  Foto: May Elisabeth Lund

Nyheter

Elisabet Litlehamar og Simon Mukupa roser Malviks nye tilbud for barn med store funksjonsnedsettelser.