– Ungdom som ikke drikker alkohol blir holdt utenfor

I en del bygder betyr det utenforskap for en ungdom som ikke drikker alkohol, sier politioverbetjent Arne Henrik Ulvin.  Foto: Ivar Værnesbranden

Nyheter

I enkelte bygder blir du som ungdom holdt utenfor om du ikke drikker alkohol.