Oppgraderer kirka: – Dette er etterlengtet

Oddbjørn Eide (kirkeverge), Anette Tollefsen Jensen (Krf) og Håvard Vigdenes (leder i Stjørdal kirkelige fellesråd) er alle fornøyde med å få oppgradert våpenhuset i Værnes kirke.  Foto: Bjørn Fuldseth

Nyheter

Under budsjettsalderingen i kommunestyret ble det bevilget 500.000 kroner til Stjørdal kirkelige fellesråd for oppgradering av våpenhuset i Værnes kirke.