Bedrift risikerer tvangsmulkt for manglende dokumentasjon

Det er bekymring rundt mulig avrenning av forurenset vann til Sagelva fra det nedlagte søppeldeponiet på Skjenstad i Malvik.  Foto: Arkiv

Nyheter

Fylkesmannen har ilagt bedriften Ragn Sells AS tvangsmulkt for manglende dokumentasjon av forurensing fra det nedlagte Skjenstad søppeldeponi i Malvik.