Stjørdaling kåret til beste idrettsgardist

Thomas Philip Fagerli (i midten) etter å ha mottatt utmerkelsen. Her flankert av rittmester Christian Kloumann (til venstre) og major Kent Dahl, daværende nestkommanderende i Hans Majestet Kongens Garde.  Foto: Privat

Nyheter

– Jeg visste at jeg var med i diskusjonen om å gå av med prisen, men det var selvsagt veldig hyggelig å få den, sier Thomas Philip Fagerli (19).