Vurderer å anmelde karantenebrudd

Kommuneoverlege Leif Vonen forteller at det kan bli aktuelt å anmelde karantenebrudd.  Foto: Jan Erik Sundøy

Nyheter

Det er allerede dokumentert brudd på karantenereglene i forbindelse med handling i Sverige. Kommuneoverlegen i Værnesregionen sier de vurdere å anmelde bruddene.