Dette huset gikk for nesten 8 millioner. Her er alle kjøp og salg i Stjørdal i august

Remyrvegen 66 A er solgt for 7,8 millioner kroner.   Foto: Lars Sørnes

Nyheter

Under ser du eiendomsoverdragelser i Stjørdal kommune i august.