Her jobbes det under ekstremt tidspress: – Et omfattende prosjekt

Betongelementer heises på plass.  Foto: Bane Nor

Nyheter

De har hatt 72 timer på seg, arbeiderne som har vært i sving med å lage ny jernbaneundergang på Langstein i helga.