Fakta om Åsgard

Nyheter

Åsgard-feltet som ligger noen mil nordvest i havet utenfor Kristiansund, er ennå bare for tenåring å regne. Siden starten i 1999 har «Odins gudebolig» skapt enorme verdier.

Produksjonsskipet Åsgard A (1999), gassplattformen Åsgard B (2000), lagersskipet Åsgard C (1999), den 707 kilometer lange rørledningen Åsgard Transport (2000) inn til Kårstø og Åsgard undervannskompresjon (2015), er samlet et av de største industriprosjektene som er gjennomført i Norge.

Gevinsten er formidabel: Etter snart 20 års drift har feltet produsert godt over 2,7 milliarder fat oljeekvivalenter. Samlet verdi av produksjonen med dagens oljepris er på nærmere 1000 milliarder norske kroner!