Striden om E6 på Hellstranda: Nå har politikerne bestemt seg

Rolf Charles Berg (Sp) (ved enden av bordet) ledet det ekstraordinære møtet i hovedutvalget for plan og miljø i Kimen kulturhus onsdag.Til venstre sitter Geir Falck Anderssen (H) med enhetsleder for areal Geir Aspenes og etatsjef Bente Næverdal på andre sida av bordet.  Foto: Jan Erik Sundøy

Nyheter

Flertallet av planpolitikerne i Stjørdal trosser innstillingen fra kommunedirektøren og hans fagfolk.