Denne fabrikken blir nedlagt. Nå vil flere ta over lokalene

Flere seriøse aktører har vist interesse for Lian-lokalaene i Gudå.  Foto: Ivar Værnesbranden

Nyheter

Det fins aktører som kan tenke seg å etablere ny industri i Lian-lokalene som snart blir ledige i Gudå.