Fakta: Mye elg - for få jegere

Nyheter

Hvert år felles 30.-40.000 elg i Norge.

Elgen har vært i sterk utvikling, og den norske elgstammen er i dag hele tretti ganger større enn for 50-60 år siden.

Økonomisk sett er den nå vår viktigste viltart. Førstehåndsverdi på felt elg på landsbasis er over 330 millioner kroner. Det tilsvarer 70 prosent av verdien for alt stort hjortevilt som felles.

Elgen er en viktig ressurs for både grunneiere og jegere. Det er også lange tradisjoner knyttet til elg og jakt her til lands. Likevel går antall elgjegere nedover. Dette kan bli et problem på sikt, for med for få jegere vil det ikke bli mulig å ta ut det antall dyr hvert år som forvaltningen legger opp til.

Flere steder her i landet er elgtettheten såpass stor at den er i ferd med å nå en ”smertegrense”. Dette øker faren for flere viltpåkjørsler med bil og tog. Det fører også til økte problemer med nedbeiting av skog. I tillegg kan det føre til større problemer med sykdommer på dyra.

Det arrangeres flere jegerprøvekurs årlig, og mange steder i landet er det tilrettelagt for opplæringsjakt med tanke på å rekruttere flere jegere til elgjakt.

Kilde: Hjorteviltportalen (NiNA)