Vasslaget kan bli lagt ned. Ny avtale legges fram til uka

Leif Birger Børseth leder styret i Lånke Vasslag  Foto: Jan Erik Sundøy

Nyheter

Lånke Vasslag kaller inn folk i bygda til infomøte om drikkevann. Informasjonsmøtet foregår i Lånkehallen tirsdag kveld.