Fryktet at 10.000 laks hadde rømt. Nå har de fått svaret

Færre laks på rømmen enn fryktet. 

Nyheter

Lakserømmingen som ble varslet fra Lerøy Midts lokalitet Omsøyholman for et par uker siden, viser seg å være av vesentlig mindre omfang enn først meldt. Basert på telling og gjenfiske er det trolig ikke flere enn i underkant av 200 fisk som har rømt.