Selger firmaet og ruster opp til kamp. Nå blir det tøffere konkurranse i bransjen

Tor Helge Forbord Slind er styreleder i Stjørdal Taxi AS. Han er forberedt på tøffere konkurranse i bransjen.   Foto: Bjørn Fuldseth

Nyheter

Trøndertaxi har kjøpt alle aksjene i Stjørdal Taxi og eier nå 100 prosent av selskapet.