E6-utbygging: Nå rives det gamle gårdstunet

Nå rives det gamle tunet på Kvithamar. Både våningshuset og låven i bakgrunnen skal bort.  Foto: Jan Erik Sundøy

Nyheter

Området skal bli riggplass og anleggskontor for Nye Veier og entreprenør Hæhre. Bo- og kontorriggen skal huse rundt 400 personer på det meste.