Har flikket på parkeringsplassen i en årrekke. Nå går eierne grundigere til verks

Ifølge Coop Midt-Norge har de besluttet å gjøre permanente utbedringer på parkeringsplassen, der større felt vil skjæres ut og erstattes med nytt asfaltdekke, noe som kan forventes å være i orden før julerushet starter.  Foto: Runar Vollan

Nyheter

Den hullete parkeringsplassen bak Domus-bygget og Faghuset skal få nytt asfaltdekke før julehandelen setter inn.