Bransjen sliter med å skaffe seg ny arbeidskraft. Slik løser denne bedriften problemet

Patrick Solberg Hofstad jobber sammen med sin far Kai Robert Hofstad i Brødrene Hofstad AS. Knapphet på snekkere har fått dem til å aktivt rekruttere arbeidskraft gjennom å ta inn lærlinger.   Foto: Richard Bakken

Nyheter

I forbindelse med Forsprang-konferansen gjennomførte Næringsforeningen i Værnesregionen (NiV) en spørreundersøkelse blant medlemsbedriftene.