Et tjuetalls trær har fått mystiske merker. For grunneieren er disse tallene en gåte

Nyheter

Bjørn Bjugan grubler fælt på hvem som har merket trær på hans eiendom i Hegra. Midt i skogen nedenfor kirkestien er det et tjuetalls trær som er blitt merket med tall.