Historisk tilbakeblikk: Bygger nytt bygdehus på dugnad

Her blir det nytt forsamlingshus. Tre av ildsjelene bak nye Bergly gleder seg til dette bygget er helt ferdig 2. desember. Det er stort sett interiøret som står igjen, sier Håkon Kyllo (t.v.), Ole T. Hofstad og Tor Åge Einangshaug. 

Nyheter

Det er stor stemning i Sona for tiden. 2. desember åpner et nytt forsamlingshus til en verdi av nesten tre millioner kroner. Gamle Bergly er i ferd med å bli nye Bergly.